Tipadam Dizi ve Film Yorumları

30 Ağustos 2015 Pazar

Öğrenme Yoluyla Büyüme ve Gelişme


Konunun Anahatları: Öğrenmenin izlediği yolu etkiliyen iç ve dış etmenlerle ilgili olarak zaman, çaba ve değişme etmenlerine dikkat ediniz. öğrenme eğrisinin içbükey, dış bükey, içbükey-dışbükey ve yay¬la (plato) adlan verilen özelliklerini öğreniniz.

Öğrenme eğrisinde bu türlü özellikleri ve görünüşleri doğuran etmenler nelerdir? Yaylanın ortaya çıkmasına sebep olan etmenlerin neler olduklarını öğreniniz. Bir yayla nasıl giderilebilir? Uygusal sınır, en uygun sınır, yabancı dizi izle nazarî veya fizyolojik sınır ne de¬mektir?

Olgunluk seviyesi büyüme çağındaki öğrenme üzerinde nasıl bir rol oynamaktadır? Çocukluk çağında büyümenin öğrenmenin ne kadar faydalı bir dostu olduğunu kavrayınız, özdeş ikizlerle yapılan öğrenme deneylerinin ortaya koyduklan özellikleri öğreniniz.

Yetişkinlikteki yetenekler ve yetişkinlerin öğrenme yetenekleri nasıl ölçülmüştür? Yetişkinlik çağında yeteneklerde görülen genel yönseme üzerindeki bazı fikirleri formülleştiriniz.

Giriş: Gwen, “bana Almanca çalıştığımız sürenin ilk birkaç ayı sırasında hiçbir ilerleme kaydetmedik gibi geldi.” dedi.

Greg, “O sırada temel atmakla uğraşıyorduk. Böylece gerekli temel bilgileri kazandıktan sonra Almanca http://www.slbs.tv/ okumamız ve konuşmamız hızla ilerledi.” diye cevap verdi.

Basketbol üzerinde konuşuyorlardı. Dick basket atma mahareti¬ni bir türlü daha çok geliştiremediğini söylüyordu. Tom, “ben artık ilerleme gösteremediğimi fark edince” dedi “ya daha çok çaba harca¬mağa başlarım, adı mutluluk son bölüm izle ya da metodumu değiştiririm. Eğer bunlar fayda ver¬mezse çalışmalara üç beş gün ara veririm.”

“öyle ama, ne kadar çabalarsak çabalıyalım artık ilerleme göste- remiyeceğimiz bir zaman gelecektir,” diye Ray ekledi. Bu sırada Antrenör söze karıştı: “Evet, hiçbir ilerleme yapılamv yan bir sürenin sonunda da gerileme başgösterir. Bu durum belli bir yaşa, belki otuzuncu yaşa vardıktan sonra ortaya çıkar.
Öğrenme Yoluyla Büyüme ve Gelişme
  • Yorum Yap
  • Facebook ile Yorum Yap

0 yorum:

Yorum Gönderme

Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

1. Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına uyunuz.
2. Hakaret içeren yorumlarda bulunmayınız.
3. Yorumlarınızın konu ile alakalı olmasına çalışınız.
4. Yorumlarınızda yasa dışı hiçbir bağlantı linki vermeyiniz.
5. Yorum Formunu doldurduktan sonra Profil Seç -> ADI/URL bölümünden isminizi yazıp yorum yaparsanız size karşı bir hitap şeklimiz olur.
6. Kurallara uymayan yorumlar silinmektedir...

Top